Historiska milstolpar

5 april 1994 bildas Ronneby flygklubb

Hösten 1994 ansöker klubben om hjälpflygtillstånd
- klubben får tillstånd att flyga när tornet är stängt
- försäljning av bingolotter inleds

1995 –1997

RFK får förtroendet av Länsstyrelsen att genomföra skogsbrandbevakning
Planering och sondering för hangarbygge inleds
Motorbyte på SE-GDB genomförs

1998
Ett händelserikt år som ger RFK luft under ”vingarna”
Klubbens flygplan SE-GDB är i luften 300 timmar
Inköp av en mobil ”klubbstuga” ( husvagn )
En av våra medlemmar erbjuder RFK en stor maskinhall, som ska rivas för ett nybygge. Förutsättning var att vi demonterar och forslar bort materialet. Vi godtar förslaget och påbörjar byggprojektet av en ny hangar.
Under slutet av året har vi alla tillstånd klara för bygget samt en tomt som vi arrenderar av LFV. Konstruktionsritningar och beräkningsunderlag tas fram för att anpassa stålkonstruktionen till hangar och klubblokal.

1999 – 2003
Under dessa år har hangarbygget varit en stor del av RFK: s verksamhet. Arbetet har i stort sett skett ideellt och anpassats efter de ekonomiska förutsättningarna.
Hangaren har en yta på 300 m2 med plats för 4 flygplan.
och en asfalterad platta på 150m2 norr om hangaren
En tillbyggnad på 60m2 är avsedd för klubblokal.
Flygverksamheten har väsentligt ökat under perioden. Den stora delen utgörs i huvudsak av uppdragsflyg som sker i FFK: s regi, men utförs av piloter i klubben.
Medlemsantalet har också ökat, 34 medlemmar 2003.
2000 inköptes en begagnad mindre bil som är stationerad på Bornholm. Den avvänds av medlemmar som flyger till ön.

2004-2006
Under denna period har vi förverkligat våra planer med råge.
Under våren 2004 påbörjades bygget av klubblokalen.
- ett stålbjälklag monterades som underlag för golv.
- grävning och rörläggning för kommunalt vatten & avlopp.

Vi fick en inbjudan att deltaga i F17:s flygdag den 29 augusti 2004.
Efter noga övervägande bestämdes att vi skulle sälja korv, kaffe & läsk. Det blev succé det kom ca 40.000 besökare till flygdagen. Vi sålde allt vi hade på några timmar. Facit: Vi stärkte vår ekonomi samt fick möjlighet att profilera oss.
Under hösten 2004 togs beslut att fullfölja bygget av klubblokalen.
2005 är klubblokalen i stort set färdig för att användas
Genom ideellt arbete och genom kontakter har vi lokaler som vi ska använda och vårda många år framöver.

Perioden 2004-2006 speglar också på en positiv anda i klubben.
- Flygtidsuttagen ökar
- Medlemsantalet stiger
- Ekonomin är betryggande