Bokning

Det är viktigt för klubbens ekonomi att betalning av flygtid kommer in i rätt tid. Senast 10 dagar efter genomförd flygning!
OBS! Ange ditt personliga OCR vid betalning!
Du hittar det när du loggat in i myWebLog, under menyn inställningar.

Bankgiro: 5456-7508


Bokning
Endast medlem har rätt att boka/bruka våra plan.

Vill du istället boka via telefon kontakta:
Lennart Ekström Mob. 0708-97 85 12

Flygplan och klubblokal bokas via bokningssystemet myWebLog.

Avboka alltid om du inte kan genomföra flygningen!
Logga din flygtid i myWebLog direkt efter utförd flygning.