Bokning

Det är viktigt för klubbens ekonomi att betalning av flygtid kommer in i rätt tid. Senast 10 dagar efter genomförd flygning!

OBS! Ange ditt personliga OCR vid betalning!

Du hittar det när du loggat in i myWebLog, under menyn inställningar.

Bankgiro: 5456-7508Bokning

Endast medlem har rätt att boka/bruka våra plan.

Vill du istället boka via telefon kontakta ordföranden eller kassören.

Flygplan och klubblokal bokas via bokningssystemet myWebLog.

Avboka alltid om du inte kan genomföra flygningen!

Logga din flygtid i myWebLog direkt efter utförd flygning.